Bejelentkezés


Mit jelképeznek az esküvői szokások?

2009. 02. 04.

Valami régi, valami új, valami kék, valami kölcsönkapott
Angol szokás, hogy a menyasszonynak az esküvője napján, boldog házasságának zálogául, szerencsés viselnie magán valami régi, új, kék és kölcsönkapott darabot vagy dolgot. A régi a menyasszony hajadonlétét szimbolizálja. Az új jelzi, hogy az életében új fejezet kezdődött. A kék – a legtöbb esetben harisnyakötő – a hűség színe, illetve úgy is tartják, hogy aki kéket visel, fiúgyermeket is szül. A kölcsönkapott dolog pedig a házasság két legfontosabb kötelékét jelzi: a barátságot és a szerelmet. Ezekre az érzésekre ugyanis úgy kell vigyázni, mint a kölcsönkapott tárgyakra.

Rózsaszirom- és rizsszórás a termékenységért

Az oltárhoz vezető utat a koszorúslányok rózsaszirommal szórták be, a ceremónia után pedig a ifjú párra rizst szórtak. Mindkét szokás a termékenységet jelképezi. A rizsszórás modern értelmezésben gazdagságot hoz a házaspárnak. Úgy is tartják, hogy ahány rizsszemet fésül ki a menyasszony a hajából az esküvő után, annyi gyermeke fog születni a párnak.


Csokordobás a következőért

Esküvője után a menyasszony hátat fordít a násznép még hajadon lányainak, és csokrát közéjük dobja, aki elkapja, az lesz a következő menyasszony a társaságból.Koszorúslányok az menyasszony védelméért
A koszorúslányoknak eredetileg az volt a feladata, hogy díszes ruhájukban megtévesszék azokat, akik el akarták rabolni az arát. Egy másik változat szerint a koszorúslányok csak helyi hajadonok lehettek, akik a menyasszony előtt felvonulva a figyelem központjában lehettek, és így férjet találjanak. Azért viseltek egyforma ruhát, hogy egyenlő eséllyel indulhassanak.Menyasszonyrablás
Régebben ez nagyon komoly dolog volt, mivel gyakran előfordult, hogy a menyasszonyt már az esküvői szertartás alatt elrabolták. Ha a vőlegény nem tudott menyasszonyára kellőképpen vigyázni, nem érdemelte meg, hogy feleségül vegye. Manapság ez a szokás csak arra szolgál, hogy a fiatal párt egy rövid időre elválasszák egymástól, hogy valahova betérjenek. Van azonban néhány szabálya az elrablásnak, amit mindenképpen figyelembe kell venni. Nem szabad hosszú ideig elmaradni, mert különben a vendégek unatkoznak, és a hangulat elromlik. A vőlegénynek különösen vigyáznia kell a menyasszonyi csokorra, mert ez őt a menyasszony kiszabadításakor felmenti a fizetési kötelezettség alól, és az elrablónak magának kell fizetnie a cehhet.

A fátyol levétele
Ez is igen kedvelt esküvői szokás. Az örömanya leveszi lánya fejéről a fátylat, a menyasszonyt bevezetik egy lányok által alkotott körbe. A lányok a fátylat, mint egy tetőt feszítik ki a menyasszony feje fölé, és körtáncot lejtenek körülötte. A tánc után a menyasszony fogja a fátylat, és annak a lánynak a fejére teszi, akiről gondolja, hogy a legközelebbi menyasszony lesz. Éjfélkor egy verset mondanak el, a menyasszonynak pedig az asztal körül kell ugrálnia, hogy megmutassa, hogy egészséges. A fátylat leveszi, helyette egy fejkendőt és egy főzőkanalat kap, ezután pedig mindenki, aki a menyasszonnyal táncolni akar, pénzt dob egy kalapba.

A merőkanáltánc
A legénybúcsú egyik fénypontja a kanáltánc, amikor a vendégek fazekakkal és fedőkkel felszerelve, lármázva szaladgálnak az ifjú pár lakásában. Ennek a szokásnak is a gonosz szellemek elűzése volt eredetileg az értelme.

Aprópénz
A menyasszony cipőjébe dugott pénzérme biztosíték arra, hogy a házasság során soha ne legyen majd üres a családi pénztár. - A ruha szegélyébe varrt pénzérme szintén jólétről gondoskodik.

Kisfiú az ölben
Sok helyen elterjedt, hogy az esküvői vacsora alatt a menyasszony ölébe egy kisfiút ültetnek, hogy a születendő gyermekek között mindenképpen legyen fiú, aki a család nevét továbbviszi.

Varrás
Bánatot és szomorúságot hoz a babona szerint, ha a menyasszony maga varrja esküvői ruháját, és annyi könnyet hullat majd, ahány öltéssel a ruhája készült. Azt mondják, a hajadon varrónő, aki egy menyasszonyi ruhán az első öltést ejti, egy éven belül maga is férjhez fog menni. - A babona szerint nem szabad fütyülni abban a helyiségben, ahol a menyasszonyi ruha készül, mert odacsalja a gonosz szellemeket.

Gyöngyékszer
A menyasszonynak nem szabad gyöngyöt viselnie az esküvőn, mert a gyöngy a könnyeket szimbolizálja, és sokat sír majd a házasság alatt.

Küszöbön átemelés
Az ifjú férj felkapja karjaiba asszonykáját, amikor először lépik át házasként közös lakásuk küszöbét. A nemes tett jó célt is szolgál: ezáltal szimbolikusan megvédi feleségét a kísértetektől, amelyek leginkább a küszöb alatt szoktak megbújni.

Új lakásba költözés
Jó szokásként tartották meg, hogy a rokonok és ismerősök kenyeret és sót nyújtanak át az ifjú párnak áltálában akkor, amikor először látogatják meg őket az új lakásukban. Régen a kenyér a legfontosabb élelem volt, a só, pedig igen drága ajándék. Ma azt jelképezi, hogy a jólét sose múljon el az új otthonból.

Só, kenyér
Az új közös lakásba mindig legyen só, és kenyér, hogy soha ne kelljen nélkülözniük.

Babonák
A babona szerint szerencsétlenséget jelent, ha a vőlegény az esküvő előtt meglátja a menyasszonyi ruhát. Az sem jó, ha a menyasszonyi ruha túl korán elkészül. A legjobb, ha az utolsó pillanatig van még rajta varrnivaló. Ha készen vett ruháról van szó, egy kis kiegészítőt szoktak a ruháról eltávolítani, majd az esküvő napján szépen visszavarrni. Miért jó olyan menyasszonyi ruhát választani, amin sok gomb van? Mert egyes vidékeken úgy mondták, hogy annyi évet él majd boldog házasságban a lány, ahány gomb van a menyasszonyi ruháján. A menyasszony esküvője napján csak teljes menyasszonyi díszbe öltözve nézhet tükörbe. Ha előbb is tükörbe néz, az szerencsétlenséget jelenthet. Szép, régi szokás az esküvői ruhából, vagy a fátyol anyagából varrni az első gyermekkeresztelő ruhácskáját. Egy régi katolikus szokás szerint a menyasszony díszes esküvői ruháját a templomnak ajánlotta, hogy miseruha készüljön belőle.


« visszaDátum:
2018.05.26. szombat
Fülöp, Evelin napja